strona pta.pl

 

Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Alergologicznego znajduje się pod adresem www.pta.med.pl

 

Oficjalna strona Oddziału Warszawskiego PTA znajduje się pod adresem www.waw.pta.pl

 

 

 

administrator strony